Aksion humanitar i organizuar nga nxënësit e Qendrës së Kompetencës

Fotografitë priten të ngarkohen