Paraqitja e dokumenteve për regjistrim për vitin shkollor 2018/2019 në klasën e X (dhjetë) bëhet më datën 20, 22 dhe 23 gusht 2018 në lokalet e shkollës, duke filluar nga ora 8.00-16.00.  
Më Shumë
Sot, me datë 14.03.2017, në Prizren është organizuar ecja apo” Marshi Pranveror” I qytetarëve për nder te “Ditës se Verës”.Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin edhe nxënësit e shkollës sonë klasat e 11-ta –profili I Turizmit -Qendra e Kompetencës ne Prizren. Ky aktivitet është organizuar nga Drejtoria e Turizmit pranë Kuvendit Komunal në Prizren me çrast kishte edhe te ftuar te tjerë :qytetare ,pjesëtarë nga Shoqata e Bjeshkatareve,drejtori tjera nga KK Prizren,etj
Më Shumë
Nxënësit gjatë orës së Trashëgimisë kulturore dhe historike përpos asaj që mësojnë për plisin si pjesë e domosdoshme e veshjeve popullore për burra, ata mësojnë edhe për fazat e punimit të një plisi si dhe gjatë orës kanë mundësi të shohin plisa dhe t'i bartin në kokë si para 3-4 dekatash që ishte që e zakonshme në shkollat në Kosovë     
Më Shumë
Aktivitete gjatë orës mësimore në lëndën e Trashëgimisë kulturore dhe historike në lëmin e Turizmit- Qendra e Kompetencës Prizren. Nxënësit përpos që mësojnë për  trashëgimin tonë kulturore- pjesë e së cilës është edhe njësia për veshjet popullore shqiptare, ata gjithashtu i kanë të ekspozuar para tyre edhe  veshje të disa krahinave etnografike shqiptare, ku mund të vërejnë dallimet si në bazë të krahinave të ndryshme po ashtu edhe transformimin e materialit të  veshjeve popullore nga një material i prodhuar në ekonominë shtëpiake tek materiali i blerë i gatshëm në treg/i fabrikuar.
Më Shumë