Praktika Profesionale

Nxënësit e klasës XI/1  kanë zhvilluar Praktikën  Profesionale nga data 20.03.2017 deri më datën 24.03.2017 nga ora 11.00-16.00 dhe gjatë kësaj periudhe, nxënësit së bashku me punëtorët e “Abi center” kanë kryer të gjitha detyrat me përgjegjësi dhe përpikëri  të cilat ju kanë dhënë. Nxënësit kanë qenë të ndarë në sektorë të ndryshëm dhe gjatë pesë ditëve është bërë kombinimi i ...
Më Shumë

Praktika Vazhdon

Më datë 07.04.2017, nxënësit e X-7 kanë kryer praktikën jashtë Qendrës së Kompetencës në kuadër të lëndës së Trashëgimi kulturore dhe historike. Nxënësit ishin të shoqëruar nga instruktorët e turizmit Gentijana Dergovski dhe dhe mësimdhënësja e lëndës THK Arbnora Kolgjeraj. Së pari u ndalen tek kroi i Shatërvanit dhe Ura e Gurit dhe më pas vizituam kalanë e Prizrenin, mës...
Më Shumë

Praktika Profesionale

Më datë 04.04.2017, nxënësit e X-7 kanë kryer praktikën jashtë Qendrës së Kompetencës në kuadër të lëndës së Trashëgimi kulturore dhe historike. Këtë ditë nxënësit vizituan monumentet e kultit. Në ora 10:00 vizituan katolike “Zonja Ndihmëtare” ku mësimdhënësja e lëndës iu shpjegoj për historikun dhe gjërat me interes nga ana e nxënësve. Më pas vazhduam vizitën tek teqeja e T...
Më Shumë

Praktika Profesionale

Nxënësit e klasës XII/1  kanë zhvilluar Praktikën  Profesionale me  datën 22.03.2017 dhe më datën 24.03.2017. Ne bankat përkatese dhe gjatë kësaj periudhe, nxënësit së bashku me punëtorët e “BPB” dhe “BKT” kanë diskutuar lidhur me rolin e bankes ne vend po ashtu lidhur me detyrat e puntoreve ne bank  si ajo e “Arkatarit”  dhe Menagjerit të bankës. Nxënësit kanë vizituar të gjit...
Më Shumë