Konkursi për regjistrimin e nxënësve të klasës së X-të për vitin shkollor 2018/2019 fillon nga data 18.06.2018 deri më 21.06.2018