Lansimi i inicaiativave fituese në shkollën e diasporës në Kosovë