Ministri i Arsimit z.Arsim Bajrami vizitoi shkollën e mesme profesionale – Qendra e Kompetencës në Prizren