Profilet

Ekonomi

  • Nënpunës ër zhvillimin e burimeve njerëzore
  • Nënpunës industrie
  • Nënpunës banke
  • Nënpunës marketingu
  • Nënpunës finance

Tregti

  • Shërbime ndaj konsumatorit dhe shitjes
  • Nënpunës Export-Importi

Udhëtim dhe Turizëm

  • Asistent në organizimin e ngjarjeve
  • Udhëheqës i udhëtimeve dhe grupeve turistike
  • Asistent në zyrë të informimit dhe agjensioneve turistike