Stafi i Mësimdhënësve

Drejtor Aliismet Çoçaj Prof Dr Ekonomi
Zevendes Drejtor Edona Turtulla Rada Ekonomist I diplomuar
Zevendes Drejtor Luan Sopi Master i shkencave te Kimise Arsimore
Mesimdhenes Mimoza Nallbani Bushati Magjister e Ekonomisë
Mesimdhenes Isak Pulaj Ekonomist I diplomuar
Mesimdhenes Egzona Shehu Bachelor Banka Financa Kontabilitet
Mesimdhenes Shpresa Susuri Master -Menaxhim dhe Informatike,
Mesimdhenes Donika Kosumi Bachelor Menaxhmet dhe informatike
Mesimdhenes Lyra Kocinaj Bachelor- drejtesi,
Mesimdhenes Albana Hodaj Master -Menaxhim Agrobiznesi
Mesimdhenes Avni Mazreku Bachelor – Menaxhment
Mesimdhenes Sabiha Gjinovci Ekonomist I diplomuar
Mesimdhenes Erelinde Collaku Bachelor Menaxhment Nderkombetare
Mesimdhenes Fisnik Krasniqi Bachelor – Banka, Financa dhe Kontabilitet,
Mesimdhenes Diedon Ahmetaj Master -Menaxhim dhe Informatike,
Mesimdhenes Albnora Ajazaj Fak Filologjik, Bacelor I gjuhes shqipe
Mesimdhenes Aferdita Kicaj Ekonomiste e diplomuar
Mesimdhenes Jehona Shala Fak Filologjik, Master Gjuhe Shqipe,
Mesimdhenes Samir Skenderi Fak Filologjik, Prof Gjuhe Angleze,
Mesimdhenes Nadire Kryeziu Universiteti Prizren, Bachelor Gjermanisht
Mesimdhenes Elmi Bytyqi Fak Edukimi Mesimdhnes matematik
Mesimdhenes Arlind Hajdari Fak shkenc sportive
Mesimdhenes Marigone Plakaj Master banka dhe financa
Mesimdhenes Hamide Veselaj Batchelor Banka financa kontabilitet
Mesimdhenes Arbnora Kolgjeraj Master- Ekonomi
Mesimdhenes Rudina Spahiu bach Matemtikë
Mesimdhenes Selvete Poniku bach Gj.Angleze